AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


9 luty 2015 r.
   
[Rozmiar: 583972 bajtów]
dodał: Sławomir Mróz
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Położnej Oddziałowej
13 styczeń 2015 r.
   
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23 , ogłasza konkurs na

STANOWISKO POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ

WYMAGANIA:
 1. tytuł magistra położnictwa i 3 lata pracy w szpitalu,
 2. aktualne prawo wykonywania zawodu
 3. wymagania dodatkowe: wysoka kultura osobista, duże zdolności interpersonalne, skrupulatność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole.
 4. lub
 5. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 5 lat pracy w szpitalu,
 6. lub
 7. licencjat i specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa i 7 lat pracy w szpitalu

KANDYDACI ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO KONKURSU SKŁADAJĄ:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, (prawo wykonywania zawodu oraz dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej),
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. opinia z poprzedniego zakładu pracy.

 7. Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. przedmiotu konkursu należy kierować na wskazany poniżej adres tylko pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną (przetarg@pczszpitalkluczbork.pl) lub faksem na numer 774173512 z dopiskiem „konkurs na stanowisko położnej oddziałowej” Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie (z adresem zwrotnym i nr. telefonu) w Sekretariacie Prezesa PCZ S.A. w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23 do dnia 13.02.2015r. do godz. 11:00. Koperta powinna być zaadresowana:

  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 46 - 200 Kluczbork
  Z dopiskiem: "Konkurs ofert na stanowisko położnej oddziałowej." Nie otwierać przed 13.02.2015r. godz. 11:30

  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

  dodał: Sławomir Mróz
  CZYM JEST GROTA SOLNA?
  Grota solna to pomieszczenie , w którym panuje taki sam mikroklimat jak na morzem. I podobnie jak nad morzem, powietrze w grocie nasycone jest bardzo cennymi dla organizmu biopierwiastkami. Częste oddychanie takim czystym, zjonizowanym powietrzem nie tylko odpręża, ale wspomaga leczenie wielu chorób.

  DLA KOGO?
  Z seansów w grocie solnej korzystać mogą wszyscy, bez ograniczeń wiekowych. Szczególnie polecane są osobom, które często się przeziębiają, są narażone na stres, mają alergię.
  []
  Przebywanie w grocie solnej wskazane
  jest przy schorzeniach:
  • górnych i dolnych dróg oddechowych (przewlekłe nieżyty nosa, gardła
   i krtani, astma oskrzelowa,
   pylica płuc, przewlekłe
   zapalenie zatok, płuc i oskrzeli)
  • dermatologicznych (alergie,
   uczulenia, łuszczyca, zapalenie skóry)
  • naczyniowo-sercowych (niewydolność krążenia, stany pozawałowe)
  • tarczycy
  • nerwicach, stanach przemęczenia

  JAK TO DZIAŁA?
  Cała grota pokryta jest blokami solnymi: ściany wyłożone są cegłami z soli a podłogę stanowią kryształki soli. Sól paruje uwalniając ukryte w sobie drogocenne dla naszego zdrowia mikroelementy. By skorzystać z ich dobroczynnego wpływu na nasz organizm wystarczy... oddychać. Seans relaksacyjno-inhalacyjny trwa 45 minut.

  Cennik

  ZAPRASZAMY NA SEANSE !!!
  GABINET REHABILITACJI ul. SIENKIEWICZA 20B

  dodał: Sławomir Mróz
  W dzisiejszym wydaniu Kulis Powiatu nr 16 (539) czwartek 17 kwietnia 2014 r. na str. 2 zostały zamieszczone podziękowania dla ordynatora oraz personelu oddziału ginekologiczno-położniczego.
  []


  dodał: Sławomir Mróz
  Równo 10 lat temu Szpital Powiatowy w Kluczborku rozpoczął działalność medyczną w formie spółki prawa handlowego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku. Z tej okazji w Kulisach Powiatu w dniu dzisiejszym na str. 6 (nr 16 (539)) ukazał się artykuł, którego tekst zamieszczamy poniżej.
  []


  dodał: Sławomir Mróz
  Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku unieważnia konkurs ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność usługowo - handlową (gastronomiczną).


  dodał: Sławomir Mróz
  Oferta pracy dla lekarza ginekologa
  18 luty 2014 r.
     
  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku zatrudni lekarza ginekologa do pracy w Poradni Ginekologicznej w Wołczynie.

  Forma zatrudnienia dowolna.

  Kontakt: tel. 77/417-35-04,
  e-mail: wilk@pczszpitalkluczbork.pl


  dodał: Sławomir Mróz
  Od 1 lutego 2014r. poradnia ginekologiczna w Wołczynie będzie nieczynna do odwołania.


  dodał:Sławomir Mróz
  Od 1 stycznia 2014r. zmianie ulegają godziny pracy niektórych poradni specjalistycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. Zmiany dotyczą następujących poradni i pracowni:

  Pełny wykaz godzin pracy poradni i pracowni do pobrania


  dodał: Sławomir Mróz
  Oferta pracy dla lekarzy internistów
  2 styczeń 2014 r.
     
  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku zatrudni w Oddziale Wewnętrznym:
  1. 2 lekarzy internistów do pracy w Oddziale
  2. lekarzy internistów w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w postaci dyżurów lekarskich.
  Współpraca może być nawiązana w jednym z powyższych zakresów lub łącznie (praca w Oddziale wraz z dyżurami).
  Forma zatrudnienia dowolna.
  Kontakt: tel. 77/417-35-04,
  e-mail: wilk@pczszpitalkluczbork.pl


  dodał: Sławomir Mróz