AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Aktualnie prowadzone konkursy ofert


Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Data ogłoszenia: 21 października 2019 r.
   
UMOWA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
INFORMACJA - OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH >>>>
WYKAZ >>>>

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Data ogłoszenia: 09 października 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
WYKAZ >>>>
INFORMACJA - OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH >>>>

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa.

Data ogłoszenia: 07 października 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa.

Data ogłoszenia: 07 października 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Data ogłoszenia: 21 sierpnia 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
ZAKRES CZYNNOŚCI >>>>
UMOWA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz dyżury na Oddziałach Szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Data ogłoszenia: 19 lipiec 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - dyżury na Oddziale Chirurgii Ogólnej

Data ogłoszenia: 03 lipiec 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca, dyżury oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

Data ogłoszenia: 23 maj 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
ZAKRES - DYŻURY >>>>
ZAKRES - ORDYNATOR >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz dyżury na: Oddziale Chirurgii Ogólnej

Data ogłoszenia: 23 maj 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA - 1 >>>>
UMOWA - 2 >>>>
ZAKRES >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca, dyżury oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 13 maj 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA - ORDYNATOR >>>>
UMOWA - DYŻURY >>>>
ZAKRES >>>>
ZAKRES - ORDYNATOR >>>>

Świadczenie usług zdrowotnych w Dziennym ośrodku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, Szkole Rodzenia i Oddziale Dziecięcym – usługi psychologiczne

Data ogłoszenia: 24 kwiecień 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
ZAKRES >>>>

1. Świadczenie usług zdrowotnych w Dziennym ośrodku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz pełnienie obowiązków koordynatora w Dziennym Ośrodku rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w Gabinecie rehabilitacji

2. Świadczenie usług zdrowotnych w Dziennym ośrodku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Data ogłoszenia: 24 kwiecień 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA - 1 >>>>
UMOWA - 2 >>>>
ZAKRES - 1 >>>>
ZAKRES - 2 >>>>

Świadczenie usług zdrowotnych w Dziennym ośrodku rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Data ogłoszenia: 15 kwiecień 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
ZAKRES >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale wewnętrznym wraz z Izbą przyjęć

Data ogłoszenia: 15 kwiecień 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
UMOWA >>>>
ZAKRES >>>>

Całodobowe zabezpieczenie opieki anestezjologicznej dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

Data ogłoszenia: 07 marzec 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
FORMULARZ OFERTOWY >>>>
OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO REJESTRÓW >>>>
UMOWA >>>>
WYKAZ >>>>

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert

Data ogłoszenia: 25 luty 2019 r.
   
WYNIKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz dyżury na Oddziale chirurgicznym

Data ogłoszenia: 18 luty 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
OFERTA >>>>
UMOWA - 1 >>>>
UMOWA - 2 >>>>
ZAKRES >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 18 luty 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
OFERTA >>>>
UMOWA >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenie usług w zakresie udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu/ pielęgniarki, pielęgniarzy systemu/ ratowników medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego o standardzie S i P.

Data ogłoszenia: 28 styczeń 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA nr. 1 >>>>
UMOWA nr. 2 >>>>
UMOWA - RATOWNIK MEDYCZNY >>>>
OFERTA >>>>
ZAKRES >>>>
OŚWIADCZENIE >>>>

Wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych

Data ogłoszenia: 04 styczeń 2019 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Wykonywanie swiadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA 1 >>>>
UMOWA 2 >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca na oddziałach Powiatowego Centrum Zdrowia

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA 1 >>>>
UMOWA 2 >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenia zdrowotne - dyżury lekarskie na oddziałach Powiatowego Centrum Zdrowia

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA 1 >>>>
UMOWA 2 >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW CHIRURGIA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW DZIECIĘCY >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW GINEKOLOGIA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW LARYNGOLOGIA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW WEWNĘTRZNY >>>>

Praca oraz pełnienie obowiązków z-cy ordynatora oddziału chirurgii

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW CHIRURGIA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW Z-CA ORDYNATORA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Praca oraz pełnienie obowiązków z-cy ordynatora oddziału laryngologii

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA 1 >>>>
UMOWA 2 >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW LARYNGOLOGIA >>>>
ZAKRES OBOWIĄZKÓW Z-CA ORDYNATORA >>>>

Świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań endoskopwych pacjentom PCZ

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>
FORMULARZ >>>>

Obsada pielęgniarska w Nocenj i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Data ogłoszenia: 12 grudzień 2018 r.
   
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenia zdrowotne praca na Izbie Przyjęć Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 16 listopad 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich oraz praca na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 9 listopad 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA PRACY >>>>
UMOWA DYŻURU >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>
ZAKRES >>>>

Świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 6 listopad 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenia usług zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej – pełnienie dyżurów

Data ogłoszenia: 26 październik 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Data ogłoszenia: 15 październik 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWKO >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA INFORMACYJNA >>>>
WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 2 październik 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>
ZAKRES >>>>

Świadczenie usług zdrowotnych w Gabinecie rehabilitacji

Data ogłoszenia: 2 październik 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne:
- praca oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Dziecięcego,
- pełnienie obowiązków ordynatora Pododdziału Noworodkowego
- pełnienie dyżurów na oddziale Pediatrycznym

Data ogłoszenia: 2 październik 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW >>>>
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH ORDYNATORA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>
ZAKRES OBOWIAZKÓW LEKARZA DYŻURNEGO >>>>
ZAKRES ZADAŃ ORDYNATORA >>>>

Świadczenia polegające na opisywaniu badań wykonywanych za pomocą tomografu komputerowego

Data ogłoszenia: 12 wrzesień 2018 r.
   
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA1 >>>>
UMOWA2 >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>
ZAKRES >>>>

Świadczenia zdrowotne:
-praca na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z pododdziałem noworodkowym.
-dyżury na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z pododdziałem noworodkowym.

Data ogłoszenia: 12 wrzesień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA PRACA >>>>
UMOWA DYŻURY >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>
ZAKRES >>>>

Świadczenia zdrowotne praca na Oddziale Wewnętrznym wraz z Izbą Przyjęć

Data ogłoszenia: 24 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale chirurgicznym

Data ogłoszenia: 24 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>
ZAKRES >>>>

Świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa

Data ogłoszenia: 17 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>
UMOWA >>>>
OFERTA >>>>
KLAUZULA >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2018 r.
   
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2018 r.
   
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne praca na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2018 r.
   
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2018 r.
   
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenie usług medycznych w poradni laryngologicznej

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenie usług medycznych z zakresu pielęgniarstwa.

Data ogłoszenia: 6 czerwiec 2018 r.
   
ZMIANY DO UMOWY >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale Wewnętrznym.

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne praca na Oddziale Wewnętrznym.

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne dyżury na Oddziale Laryngologicznym.

Data ogłoszenia: 23 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej opieki lekarskiej w następujących pakietach:
1. Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej dla dzieci
2. Poradni Osteoporozy

Data ogłoszenia: 18 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale laryngologicznym

Data ogłoszenia: 17 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca na Oddziale Wewnętrznym

Data ogłoszenia: 7 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 7 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne - praca oraz pełnienie obowiązków Zastępcy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego

Data ogłoszenia: 7 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

Świadczenia zdrowotne pełnienie dyżurów lekarskich na Oddziale ginekologiczno – położniczym.
Świadczenia zdrowotne praca na Oddziale ginekologiczno – położniczym.

Data ogłoszenia: 7 maj 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

Data ogłoszenia: 27 kwiecień 2018 r.
   
ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE >>>>
ODWOŁANIE >>>>
ODRZUCENIE PROTESTU >>>>
PROTEST >>>>
OGŁOSZENIE WYNIKÓW >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 23 kwiecień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 23 kwiecień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

[Rozmiar: 148368 bajtów][Rozmiar: 906963 bajtów] [Rozmiar: 153558 bajtów]

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH ZE ZNIECZULENIEM W OKRESIE OD 01.05.2018 DO 30.04.2020 DLA MĘŻCZYZN I KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” (RPOP.07.04.00-16-0002/17)

Data ogłoszenia: 23 kwicień 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO

Data ogłoszenia: 6 marzec 2018 r.
   
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
PROTEST >>>>
ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE >>>>
ODWOŁANIE >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PEŁNIENIE DYŻURÓW POD TELEFONEM NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 6 marzec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH ORAZ PRACA NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 6 marzec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA

Data ogłoszenia: 6 marzec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNIACH: OSTEOPOROZY, CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Data ogłoszenia: 6 marzec 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W DZIENNYM OŚRODKU REHABILITACJI DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Data ogłoszenia: 28 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ZABEZPIECZENIE OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 14 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 14 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE PACJENTÓW ZOL WOŁCZYN

Data ogłoszenia: 8 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

[Rozmiar: 148368 bajtów][Rozmiar: 906963 bajtów] [Rozmiar: 153558 bajtów]

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH ZE ZNIECZULENIEM W OKRESIE OD 02.2018 DO 30.04.2020 DLA MĘŻCZYZN I KOBIET ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” (RPOP.07.04.00-16-0002/17)

Data ogłoszenia: 6 luty 2018 r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ USG PACJENTOM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 6 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 6 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 5 luty 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ZABEZPIECZENIE OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 29 styczeń 2018 r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 25 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH WYKONYWANIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO PACJENTOM POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 24 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ

Data ogłoszenia: 16 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 15 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 15 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ZABEZPIECZENIE OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 10 styczeń 2018 r.
   
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA

Data ogłoszenia: 10 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 10 styczeń 2018 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIAŁ WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 2 styczeń 2018 r.
   
WYNIK POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 2 styczeń 2018 r.
   
WYNIK POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 21 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - PEŁNIENIE DYŻURÓW

Data ogłoszenia: 15 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA

Data ogłoszenia: 15 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW "POD TELEFONEM" NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 15 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ K W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 15 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ K W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 13 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI I PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ

Data ogłoszenia: 5 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE NADZORU PODCZAS WYKONYWANIA BADAŃ ZA POMOCĄ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Data ogłoszenia: 5 grudzień 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA I DYŻURY NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 28 listopad 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 24 listopad 2017 r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG RENTGENODIAGNOSTYKI(BADANIA RTG ORAZ MAMMOGRAFIA) DLA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 24 listopad 2017 r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT pobierz

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA I DYŻURY NA ODDZIALE. PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ PRACA I DYŻURY NA ODDZIALE.

Data ogłoszenia: 15 listopad 2017 r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - OPISYWANIE BADAŃ WYKONYWANYCH TK

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA >>>>

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ USG DZIECIOM I NOWORODKOM

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH - KONSULTACJE NEUROLOGICZNE I KARDIOLOGICZNE

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH - ZOL WOŁCZYN

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM, DZIECIĘCYM, CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM, DZIECIĘCYM I NOWORODKOWYM, CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 14 listopad 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI K „PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ETAP PODSTAWOWY”

Data ogłoszenia: 31 październik 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ORGANIZACJA DYŻURÓW NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 30 październik 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI OSTEOPOROZY

Data ogłoszenia: 5 październik 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 3 październik 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM I NEONATOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 26 wrzesień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO

Data ogłoszenia: 25 wrzesień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA W POSZCZEGÓLNYCH PORADNIACH POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 21 wrzesień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPORZĄDZENIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DO KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 10.1.1 „INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW REGIONU” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Data ogłoszenia: 13 wrzesień 2017r.
   
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 6 wrzesień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ - PEŁNIENIE DYŻURÓW

Data ogłoszenia: 4 wrzesień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W DZIENNYM OŚRODKU REHABILITACJI DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO SZKOLE RODZENIA I ODDZIALE DZIECIĘCYM – USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

Data ogłoszenia: 30 sierpień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W DZIENNYM OŚRODKU REHABILITACJI DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA W DZIENNYM OŚRODKU REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO ORAZ W GABINECIE REHABILITACJI

Data ogłoszenia: 29 sierpień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W DZIENNYM OŚRODKU REHABILITACJI DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Data ogłoszenia: 29 sierpień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Data ogłoszenia: 10 lipiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

Data ogłoszenia: 10 lipiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Data ogłoszenia: 6 lipiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH WG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

Data ogłoszenia: 5 lipiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Data ogłoszenia: 5 lipiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA WYŁONIENIE PERSONELU DO ZESPOŁU TERAPEUTYCZNEGO REALIZUJĄCEGO POGŁĘBIONĄ DIAGNOSTYKĘ ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA:
A)CZĘŚĆ I - LEKARZ PEDIATRA B) CZĘŚĆ II - FIZJOTERAPEUTA C)CZĘŚĆ III - PSYCHOLOG D)CZĘŚĆ IV - PEDAGOG, E) - NEUROLOGOPEDA W RAMACH PROJEKTU PN. „POPRAWA DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM NA OBSZARZE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” (RPOP.08.01.00-16-0034/16).

Data ogłoszenia: 4 lipiec 2017r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH (DYŻUR POD TELEFONEM) NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia:28 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ORGANIZACJA DYŻURÓW NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 27 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA ORAZ DYŻURY NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 23 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA, DYŻURY ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 22 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA POLEGAJĄCE NA OPISYWANIU BADAŃ WYKONYWANYCH ZA POMOCĄ TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Data ogłoszenia: 19 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ODDZIAŁU PEDIATRYCZNEGO

Data ogłoszenia: 13 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

Data ogłoszenia: 8 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Data ogłoszenia: 6 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA, DYŻURY ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 6 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 5 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ORGANIZACJA DYŻURÓW NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 2 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA ORAZ PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM

Data ogłoszenia: 2 czerwiec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PRACA ORAZ PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 23 maj 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONSULTACJE NEUROLOGICZNE

Data ogłoszenia: 19 maj 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

Data ogłoszenia: 19 maj 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 15 maj 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 26 kwiecień 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA, DYŻURY ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 21 marzec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 16 marzec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 6 marzec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 6 marzec 2017r.
   
PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 6 marzec 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 10 luty 2017r.
   
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA DYŻURY ORAZ PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 9 luty 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA ORAZ PEŁNIENIE DYŻURÓW NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 9 luty 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 7 luty 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ZABEZPIECZENIE OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 3 luty 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Data ogłoszenia: 25 styczeń 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH PRACA I DYŻURY NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 25 styczeń 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM W WOŁCZYNIE

Data ogłoszenia: 13 styczeń 2017r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM

Data ogłoszenia: 28 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

WYKONYWANIE BADAŃ USG DZIECIOM I NOWORODKOM

Data ogłoszenia: 22 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 20 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PRACA NA ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Data ogłoszenia: 20 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 20 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 20 grudzień 2016r.
   
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA

Data ogłoszenia: 19 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 14 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 14 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ORGANIZACJA DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 14 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2016r.
   
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM, WEWNĘTRZNYM I DZIECIĘCYM

Data ogłoszenia: 23 listopad 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ORGANIZACJA PRACY NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 22 listopad 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BADAŃ TK DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 21 listopad 2016r.
   
WYNIK POSTĘPOWANIA >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BADAŃ MR DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 4 listopad 2016r.
   
WYNIK POSTĘPOWANIA >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIAŁACH: GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM, CHIRURGII OGÓLNEJ, WEWNĘTRZNYM, PEDIATRYCZNYM I LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 3 listopad 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - DYŻURY NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 26 październik 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 25 październik 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ, PEDIATRYCZNYM, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 25 październik 2016r.
   
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - WYKONYWANIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO PACJENTOM POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 21 październik 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA ORAZ DYŻURY NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 14 październik 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM ORAZ NA ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 9 wrzesień 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 29 czerwiec 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA

Data ogłoszenia: 6 czerwiec 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 6 czerwiec 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 31 maj 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM ORAZ ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 18 maj 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ „K” W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 23 luty 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI K „PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ETAP POGŁĘBIONY (KOLPOSKOPIA)”

Data ogłoszenia: 23 luty 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE LARYNGOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 15 luty 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ

Data ogłoszenia: 9 luty 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 9 luty 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 26 styczeń 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZASTĘPCY ORDYNATORA ODDZIAŁU LARYNGOLOGICZNEGO ORAZ PRACA NA ODDZIALE

Data ogłoszenia: 25 styczeń 2016r.
   
ODWOŁANIE KONKURSU >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ

Data ogłoszenia: 15 styczeń 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W PORADNI K "PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY ETAP POGŁĘBIONY (KOLPOSKOPIA)"

Data ogłoszenia: 15 styczeń 2016r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE PEDIATRYCZNYM ORAZ ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM

Data ogłoszenia: 23 grudzień 2015r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH ORAZ PRACA NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ

Data ogłoszenia: 22 grudzień 2015r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BADAŃ MR DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 18 grudzień 2015r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2015r.
   
WYNIK KONKURSU - 22.12.2015 r >>>>

ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONY PROTEST - 17.12.2015 r >>>>

OGŁOSZENIE ZAMAWIAJĄCEGO - 17.12.2015 r >>>>

PROTEST DO KONKURSU NA USŁUGI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - 17.12.2015 r >>>>

OGŁOSZENIE O NOWYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT - 16.12.2015 r >>>>

ODPOWIEDŹ NA ZŁOŻONY PROTEST - 16.12.2015 r >>>>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU - 15.12.2015 r >>>>

PROTEST DO KONKURSU NA USŁUGI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ >>>>

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BADAŃ MR DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2015r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2015r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

Data ogłoszenia: 8 grudzień 2015r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU BADAŃ TK DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU

Data ogłoszenia: 27 listopad 2015r.
   
INFORMACJA O ODWOŁANIU W SPRAWIE ODRZUCENIA OFERTY >>>>

WYNIK POSTĘPOWANIA >>>>

OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PRACA NA ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOZNICZYM Z PODODDZIAŁEM NOWORODKOWYM

Data ogłoszenia: 21 luty 2014r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - SPECJALISTYCZNA OPIEKA LEKARSKA W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ W WOŁCZYNIE

Data ogłoszenia: 21 luty 2014r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM

Data ogłoszenia: 13 luty 2014r.
   
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>

CAŁODOBOWE ZABEZPIECZENIE OPIEKI ANESTEZJOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W KLUCZBORKU.

Data ogłoszenia: 6 luty 2014r.
   
WYNIK KONKURSU >>>>
OGŁOSZENIE >>>>
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI >>>>