AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Pobyt w szpitalu

Posiłki
   
Pacjenci otrzymują posiłki 3 razy dziennie. Przy wskazaniach medycznych jest możliwe ograniczenie ilości posiłków lub też otrzymanie posiłków specjalnych, w miarę możliwości szpitala. Szpital nie ma możliwości dopasowania godzin wydawania posiłków do indywidualnych życzeń pacjentów, ani dostosowania menu do specjalnych zwyczajów, związanych np. ze światopoglądem.
Złe samopoczucie
   
Przy każdym łóżku znajduje się elektryczny dzwonek. Wystarczy nacisnąć przycisk, żeby go uruchomić, wówczas do chorego podejdzie pielęgniarka. Personel szpitala pomoże w załatwieniu potrzeb fizjologicznych, a także zainterweniuje w wypadku bólu, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, trudności w zaśnięciu itd.


Kontakt
   
Na każdym piętrze znajdują się aparaty telefoniczne na kartę. Informacje o stanie pacjentów są udzielane wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta i najbliższy, członkom rodziny, zgodnie z zasadami ochrony tajemnicy lekarskiej. Szpital nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta.
Prawa i obowiązki pacjentów
   
Na terenie szpitala obowiązuje Karta Praw Pacjenta oraz wszystkie przepisy prawa, do wglądu w każdej dyżurce pielęgniarskiej