AKTUALNOŚCI ZARZĄD JAKOŚĆ PRACA DLA PACJENTA GALERIE ZDJĘĆ ANKIETY


Wypisanie ze szpitala

Decyzja o wypisaniu
   
Decyzję o wypisaniu ze szpitala podejmuje lekarz. Nie ma możliwości pozostawania w szpitalu przy braku wskazań medycznych. Nikt nie ma prawa zmuszać pacjenta do pobytu w szpitalu wbrew jego woli (poza osobami ubezwłasnowolnionymi). Dlatego też pacjent ma prawo do żądania wypisania w każdym momencie. Lekarz udzieli informacji o przewidywalnych konsekwencjach przerwania leczenia w danym momencie.
Wypis
   
Wypis (epikryza) – to dokument medyczny poświadczający przebieg hospitalizacji. Wskazany jest tam stan pacjenta w momencie przyjmowania do szpitala, diagnoza i zastosowana terapia, stan pacjenta w chwili wypisywania ze szpitala, a także zalecenia medyczne dla pacjenta.
Porady
   
Ze względu na możliwe osłabienie po pobycie w szpitalu, doradzamy, aby pacjent zorganizował sobie pomoc i asystę bliskiej osoby w dotarciu do domu. Szpital nie dysponuje środkami mogącymi pomóc pacjentowi w tym zakresie.