Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Przeciwdziałanie COVID-19

rzeczy.png

            W celu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku otrzymała pomoc od Marszałka Województwa Opolskiego w łącznej wysokości 811 720,00 zł.

            Wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi (środki ochrony osobistej, sprzęt i urządzenia) realizowane są w ramach umowy o dofinansowanie Projektu "Podniesienie wydajności usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez inwestycje w niezbędny sprzęt i wyposażenie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku"

Projekt wdrażany przez Instytucję Zarządzającą w ramach :

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Działanie 10.1.- Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie 10.1.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

 

Numer wniosku : RPOP.10.01.01-16-0051/17

W ramach realizacji zadania - wydatki związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi Szpital zakupił, m.in. :

1. Środki ochrony osobistej (kombinezony ochronne, gogle, maseczki);

2. Środki do dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji rąk;

3. Zamgławiacze (fumigatory) do dezynfekcji sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych ambulansów;

4. Myjnie - dezynfektor obuwia i innych elementów oraz wyposażenia wielokrotnego użytku;

5. Respiratory;

6. Lampy UV przepływowe;

7. Termotorby medyczne;

8.  Termometry bezdotykowe;

9. Pulsoksymetry;

10. Pompy infuzyjne.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć zakupionych środków ochrony osobistej, sprzętu
i urządzeń.

 

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 23-07-2020 12:48
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 23-07-2020 13:56
×

×

Prev