Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork.
TEL 77 417 35 35

 


PRZYJMUJĄ:

Dr n. med. Józef Donocik      - Poniedziałek od 12:00 do 14:00, Czwartek od 14:00 do 16:00
Lek. Maciej Borkowski          - Środa od 9:00 do 13:00
 

REJESTRACJA OSOBISTA LUB POD NUMEREM TELEFONU
 

tel. 0-77 417-35-35DO ZADAŃ PORADNI W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻY:
 

 • Diagnostyka i leczenie znamion barwnikowych (pieprzyków) skóry,
 • Profilaktyka czerniaka skóry,
 • Diagnostyka i leczenie stanów przedrakowych i rakowych skóry,
 • Diagnostyka i usuwanie innych zmian skórnych oraz tłuszczaków, kaszaków, włókniaków i innych guzów położonych w tkance podskórnej.
 • Diagnostyka i leczenie chorób gruczołu piersiowego
 • Badanie kliniczne piersi – interpretacja chirurgiczno – onkologiczna opisów badań obrazowych piersi (USG, mammografia)
 • Diagnostyka inwazyjna (biopsje) powiększonych węzłów chłonnych i innych guzów,
 • Inne porady z zakresu chirurgii onkologicznej.


ZASADY PRZYJĘCIA:

Obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Stany nagłe przyjmowane są poza kolejnością bez skierowania

UWAGA!!! O STANIE PACJENTA DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca (pacjent) z wyjątkiem następujących przypadków:

 • W stanach nagłych
 • Pacjent będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat

Ponadto skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NIE jest wymagane do świadczeń:

 • Ginekologa i położnika;
 • Dentysty;
 • Dermatologa;
 • Wenerologa;
 • Onkologa;
 • Okulisty;
 • Psychiatry;
 • Dla osób chorych na gruźlicę;
 • Dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • Dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • Dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 60; art. 61; art. 47a.1. oraz art. 57.1

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 03-02-2022 09:58
Modyfikował(a): Tomasz Lenart Data modyfikacji: 03-04-2024 10:36
×

×

Prev