Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Poradnia laryngologiczna

Poradnia laryngologiczna

ul. M.C. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork.
Zespół Poradni Specjalistycznych mieści się na parterze budynku ginekologii.
TEL 77 417 35 77
 

 


W poradni przyjmuje:

lek. med. JACEK CZUBAK

lek. med. KAROLINA ROGALA

lek. med. WIKTORIA NOWAK


REJESTRACJA W GODZINACH PRACY PORADNII

ZASADY PRZYJĘCIA:

Obowiązuje skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Stany nagłe przyjmowane są poza kolejnością bez skierowania

UWAGA!!! O STANIE PACJENTA DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca (pacjent) z wyjątkiem następujących przypadków:

 • W stanach nagłych
 • Pacjent będący żywym dawcą narządu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) ma prawo do badań mających na celu monitorowanie jego stanu zdrowia przeprowadzanych przez podmiot leczniczy, który dokonał pobrania narządu, co 12 miesięcy od dnia pobrania narządu, nie dłużej jednak niż przez 10 lat

Ponadto skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NIE jest wymagane do świadczeń:

 • Ginekologa i położnika;
 • Dentysty;
 • Dermatologa;
 • Wenerologa;
 • Onkologa;
 • Okulisty;
 • Psychiatry;
 • Dla osób chorych na gruźlicę;
 • Dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • Dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • Dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • Dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • Dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 60; art. 61; art. 47a.1. oraz art. 57.1.

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 03-02-2022 10:23
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 22-12-2023 10:23
×

×

Prev