Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Przyjęcie do szpitala

Przyjęcie do szpitala

Prawo do świadczeń

   Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ),powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.


Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej): - które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, - dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia, - kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP.

więcej ...
Lista dokumentów potwierdzających ubezpieczenie

 

Co pacjent powinien mieć przy sobie?

   skierowanie do szpitala - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (§ 17, ust. 3)

 • piżamę
 • pantofle
 • klapki pod prysznic
 • sztućce
 • podstawowe przybory toaletowe (pasta i szczoteczka do zębów, mydło, ręcznik)
 • leki, które pacjent przyjmuje stale
 • aktualne badania
 • dokument potwierdzający grupę krwi

Gdzie pacjent powinien się zgłosić?

   Przyjęcie do szpitala następuje w izbie przyjęć, gdzie lekarz dyżurujący konsultuje pacjenta, zleca wykonanie wstępnej diagnostyki, a następnie podejmuje decyzje o przyjęciu danej osoby do szpitala.
 

Jakie warunki pacjent ma w szpitalu?

   W szpitalu pacjenci leżą w salach 3-4 osobowych. W uzasadnionych medycznie przypadkach pacjent jest kierowany do pokoju jednoosobowego (izolatka). Kobiety i mężczyźni są kierowani do osobnych sal. Przy łóżku pacjenta znajduje się szafka, przeznaczona na rzeczy osobiste. Szafka nie jest zamykana na klucz, w związku z tym odradzamy posiadanie przy sobie przedmiotów wartościowych. Najlepiej mieć tylko niewielką ilość pieniędzy w gotówce.

Kontakt

   Informacje o stanie pacjentów są udzielane wyłącznie osobom upoważnionym przez pacjenta i najbliższy, członkom rodziny, zgodnie z zasadami ochrony tajemnicy lekarskiej. Szpital nie udziela telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta

Prawa i obowiązki pacjentów

   Na terenie szpitala obowiązuje Karta Praw Pacjenta oraz wszystkie przepisy prawa, do wglądu w każdej dyżurce pielęgniarskiej

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 03-02-2022 13:34
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 11-01-2023 12:47
×

×

Prev