Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Adaptacja budynku „B” na potrzeby oddziałów i poradni Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

PDFZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf (494,76KB)


DOCZP 06 INFORMACJA z otwarcia ofert.doc (150,00KB)

DOCZP 06 INFORMACJA O KWOCIE.doc (81,00KB)

DOCZP 06 INFORMACJA.doc (79,50KB)
DOCXZał. nr 1 Formularz oferty.docx (91,13KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.04.pdf (36,83KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.03.pdf (36,79KB)
DOCXOdpowiedzi na pytania.docx (100,32KB)
PDFAdaptacja ginekologia uzupełniający - przedmiar.pdf (66,86KB)
PDFPrzedmiar instalacji wentylacji -uzupełnienie.pdf (314,31KB)
PDFprotokół kom.pdf (1,46MB)
DOCXZał. nr 1 Formularz oferty.docx (89,57KB)
JPEGRemoteMediaFile-6553796-0-2021-03-04-12-51-46.jpeg (290,31KB)
JPEGRemoteMediaFile-6553798-0-2021-03-04-12-52-32.jpeg (279,11KB)
JPEGRemoteMediaFile-6553800-0-2021-03-04-12-53-44.jpeg (311,22KB)
JPEGRemoteMediaFile-6553802-0-2021-03-04-12-55-16.jpeg (289,80KB)
JPEGRemoteMediaFile-6553804-0-2021-03-04-12-56-36.jpeg (312,39KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (36,86KB)

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (134,10KB)
DOCXSWZ.docx (133,05KB)
DOCXZał. nr 1 Formularz oferty.docx (90,78KB)
DOCXZał. nr 2 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu.docx (81,93KB)
DOCXZał. nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.docx (81,04KB)
DOCXZał. nr 4 Zobowiązanie inneg podmiotu.docx (80,69KB)
DOCXZał. nr 5 Wykaz osób.docx (82,05KB)
DOCXZał. nr 6 wzór umowy o roboty budowlane.docx (112,89KB)
ZIPDOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip (24,42MB)

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 11-03-2022 14:17
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 02-05-2022 14:50
×

×

Prev