Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Dane teleadresowe

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

NIP: 751-16-55-556
REGON: 532421008
Nr konta: 69 8876 0009 0039 9928 1000 0003
KRS: 0000197251


Spis numerów telefonów w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Poradnie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

77 417 35 35

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna dla Dzieci

77 417 35 35

Poradnia Chirurgii Ogólnej

77 417 35 35

Poradnia Chorób Piersi

77 417 35 35

Poradnia Osteoporozy

77 417 35 35

Poradnia Laryngologiczna

77 417 35 35

Poradnia Gastrologiczna

77 417 35 35

Poradnia Diabetologiczna

77 417 35 35

Poradnia „K”

77 417 35 35

Administracja w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Prezes Zarządu - Sekretariat Prezesa

77 417 35 00

fax Szpitala

77 417 35 12

Dyrektor ds. Finansowych

77 417 35 02

Księgowość

77 417 35 04

Dyrektor ds. Medycznych

661 463 210

Kadry / Płace

77 417 35 03

Księgowość

77 417 35 05

Statystyka Medyczna

77 417 35 06

RUM

77 417 35 07

Zamówienia Publiczne

77 417 35 09

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

77 417 35 10

Naczelna Pielęgniarka

77 417 35 11

Informatyk

77 417 35 13

Apteka Szpitalna

77 417 35 15

Pielęgniarka Epidemiologiczna

77 417 35 76

Kostnica Szpitalna

730 702 361

Pracownie w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Pracownia Endoskopowa

77 417 35 77

Pracowania Tomografii Komputerowej

77 417 35 74

Pracownia Rentgenowska/ Mammografia

77 417 35 33

Pracownia densytometryczna

661 464 408

Centralna Sterylizatornia

77 417 35 78

Oddziały w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Izba Przyjęć

77 417 35 16

Oddział Wewnętrzny

Sekretariat Oddziału

77 417 35 61

Ordynator Oddziału

77 417 35 60

Dyżurka Lekarska

77 417 35 59

Oddziałowa

77 417 35 65

Dyżurka Pielęgniarska

77 417 35 58

Oddział Chirurgii Ogólnej

Sekretariat Oddziału

77 417 35 29

Ordynator Oddziału

77 417 35 28

Dyżurka Lekarska

77 417 35 26

Dyżurka Pielęgniarska

77 417 35 25

Oddział Laryngologiczny

Sekretariat Oddziału

77 417 35 55

Ordynator Oddziału

77 417 35 54

Dyżurka Lekarska

77 417 35 54

Dyżurka Pielęgniarska

77 417 35 57

Oddział Dziecięcy

Sekretariat Oddziału

77 417 35 72

Ordynator Oddziału

77 417 35 40

Dyżurka Lekarska

77 417 35 38

Dyżurka Pielęgniarska

77 417 35 37

Blok Operacyjny

Dyżurka Pielęgniarska

77 417 35 23

Rehabilitacja

Dzienny ośrodek Rehabilitacja
dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

77 417 35 41

Gabinet rehabilitacja dla dorosłych

77 417 35 39

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie

Kierownik Jednostki

77 414 55 00

Podmioty współpracujące z Powiatowym Centrum Zdrowia S.A.
w Kluczborku

Kardiologia (Scanmed)

77 410 82 18

Centrum Dializ DaVita

77 445 59 39

Laboratorium Medicina

77 413 34 13

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 18-09-2019 19:42
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 07-05-2024 09:32
×

×

Prev