Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Poprawa wydajności usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

Projekt:

RPOP.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

RPOP.10.00.00. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

RPOP.10.01.00. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

RPOP.10.01.01. Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki

zdrowotnej mieszkańców regionu

Numer wniosku: RPOP.10.01.01-16-0008/20

Okres realizacji projektu:  01.06.2020r. do 30.06.2023r.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest znaczące podwyższenie dostępności i jakości świadczonych w publicznym systemie zdrowia usług medycznych w celu polepszenia warunków opieki w zakresie leczenia szpitalnego, świadczonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku. Cele szczegółowe realizacji projektu to: unowocześnienie zasobów techniczno-medycznych Wnioskodawcy, niezbędnych w procesach świadczenia usług ; podwyższenie zdolności operacyjnych dzięki adaptacji pomieszczeń budynku "B" szpitala, a także budowy łącznika pomiędzy budynkami "B" i "D"; zwiększenie dystansu w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych (w tym COVID-19); podwyższenie bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych. Cele przewidziane do osiągnięcia w ramach przedmiotowego projektu korespondują z Celem szczegółowym 2 (w ramach Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną): lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu - Cel Poddziałania 10.1.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Zakup aparatury medycznej pozwoli Wnioskodawcy wypełniać założenia wytycznych w zakresie świadczenia usług medycznych w publicznym systemie zdrowia. Mają na celu zwiększyć dostępność do usług i podwyższyć ich jakość i bezpieczeństwo.

 

Wartość projektu ogółem: 7 004 791,90 zł; w tym dofinansowanie 5 117 079, 74 zł.

Opublikował(a): Dawid Kretowicz Data publikacji: 07-06-2024 13:17
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 14-06-2024 09:15
×

×

Prev