Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Spółki

Nazwa organu założycielskiego
Powiat Kluczbork.

Struktura własnościowa
Akcjonariuszami Spółki są: Powiat Kluczborski, a od 20.12.2019 r. także Gmina Kluczbork

Rada Nadzorcza
MARCIN WIECHA - Przewodniczący Rady Nadzorczej
BARTŁOMIEJ ORPEL - członek Rady Nadzorczej
ANDRZEJ JUNG - członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

JANUSZ RATAJCZYK - Prezes Zarządu
telefon: 077 417 35 00
e-mail: 

Kierownictwo Spółki:

dr n. med. JÓZEF DONOCIK - pełniący funkcję dyrektora ds. medycznych
telefon: 077 417 35 00
e-mail: 

Ordynatorzy oddziałów/kierownicy komórek organizacyjnych:

lek. med. Halina Nawrocka - Ordynator Oddziału Wewnętrznego
telefon : 077 417 3560
e-mail :

dr n. med. Józef Donocik - Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej
telefon : 077 417 3528
e-mail :

lek. med. Andrzej Misiak - Ordynator Oddziału Laryngologicznego
telefon : 077 417 3554
e-mail : a.misiak@pczszpitalkl.nazwa.pl

lek. med. Halina Leszczyna-Mensah - Kierownik Oddziału Pediatrii
telefon : 077 417 3540
e-mail :

mgr Alicja Kowalik - Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie
telefon : 077 414 5500
e-mail :