Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

System Zarządzania Jakością

MISJA

Każdy ma prawo do ochrony zdrowia
Naszą misją jest zapewnienie najlepszej i najpełniejszej realizacji tego prawa

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”

Misją Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku jest najlepsze i najpełniejsze umożliwienie wszystkim Pacjentom realizacji tego prawa.

Udzielamy kompleksowych świadczeń medycznych w zakresie stacjonarnej, doraźnej, ambulatoryjnej, a także specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia te wykonujemy na  możliwie najwyższym poziomie jakości w zakresie dostępnych środków finansowych, zgodnie z zasadami sztuki medycznej, z wykorzystaniem nowych technologii, przez doświadczony i profesjonalny personel, w przyjaznych i bezpiecznych warunkach pobytu oraz pracy.

POLITYKA JAKOŚCI

WYZWANIE, JAKIM JEST WCIĄŻ ZMIENIAJĄCA SIĘ SYTUACJA NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH KAŻE NAM PODPORZĄDKOWAĆ PROWADZONE PRZEZ NAS DZIAŁANIA RÓŻNORODNYM POTRZEBOM NASZYCH PACJENTÓW I UKIERUNKOWAĆ JE NA PEŁNE ICH ZASPOKOJENIE. NASZYM CELEM JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY SPEŁNIENIE I WYPRZEDZENIE OCZEKIWAŃ PACJENTÓW

CELE STOJĄCE PRZED NASZĄ PLACÓWKĄ TO :

 1. Rozwój i poprawa jakości oferowanych usług medycznych;
 2. Poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Szpitala;
 3. Stała troska o warunki pracy personelu;
 4. Dążenie do pełnej satysfakcji leczonych pacjentów;
 5. Ciągła poprawa organizacji pracy;
 6. Zaistnienie w społeczeństwie Powiatu Kluczborskiego, jako placówka nowoczesna i bezpieczna, zatrudniająca wysokiej klasy specjalistów;
 7. Realizacja celów biznesowych Szpitala, takich jak osiąganie planowej sprzedaży, utrzymanie płynności finansowej oraz generowanie zysku dla rozwoju Szpitala;
 8. Zapobieganie zanieczyszczeniom i działania w zakresie ochrony środowiska;
 9. Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

REALIZACJA TYCH CELÓW NASTĘPUJE POPRZEZ :

 1. Utrzymywanie ciągłego kontaktu z naszymi pacjentami monitorując poziom satysfakcji ze świadczonych usług, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że tylko przez dostrzeganie potrzeb naszych klientów możemy utrzymywać wysoką jakość świadczonych usług medycznych przy równoczesnym dbaniu o środowisko naturalne;
 2. Zatrudnianie personelu medycznego o wysokich kwalifikacjach zawodowych przy równoczesnym zapewnieniu możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i kierownictwa;
 3. Stworzenie komfortowych warunków pobytu pacjenta w naszym Szpitalu oraz przyjazną atmosferę na każdym etapie usług;
 4. Udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia;
 5. Systematyczną modernizację poszczególnych oddziałów i przystosowanie ich do obowiązujących norm;
 6. Korzystanie z usług tylko sprawdzonych dostawców;
 7. Propagowanie promocji zdrowia poprzez udział w programach profilaktycznych;
 8. Nawiązywanie współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny;
 9. Pozyskiwanie środków na rozwój ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej;
 10. Poprawę wizerunku Szpitala wśród społeczności Powiatu Kluczborskiego poprzez działania informacyjne w mediach i Internecie;
 11. Poszerzenie zakresu oferowanych usług poprzez otwarcie nowych poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.

Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest znana wszystkim pracownikom Szpitala oraz jest podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym stronom.

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w imieniu własnym i całego personelu deklaruje realizację wyznaczonych celów Systemu Zarządzania Jakością oraz stałe doskonalenie SZJ w Szpitalu.

Uchwały:


Do pobrania: PDFCertyfikat ISO 2022.pdf (113,39KB)

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 10:57
Modyfikował(a): Dawid Kretowicz Data modyfikacji: 31-08-2022 13:54
×

×

Prev