Prosimy o zapoznanie się z informacjami w aktualnościach.

RODO

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych działając na podstawie art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),  informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych, osób przemieszczających się w obszarze działania kamer video – monitoringu, jest  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku, ul. Skłodowskiej-Curie 23, zwany dalej Administratorem;

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,

kontakt z inspektorem:

 77/417-35-10; e-mail:

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze działania kamery i nie będą udostępnione innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., art. 6 ust. 1 lit. a;

Posiada Pani/ Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez  okres 14 dni.

Wersja do pobrania: DOCRODO - KLAUZULA - (video monitoring).doc (1,11MB)


Klauzule informacyjne: 

 

Opublikował(a): Tomasz Lenart Data publikacji: 19-10-2019 11:03
Modyfikował(a): Tomasz Lenart Data modyfikacji: 19-11-2019 17:40
×

×

Prev